..เคล็ดลับความสุขและสุขภาพ..

วิสาขบูชา

Posted on: 06/05/2009

08/05/52 นี้เป็นวันวิสาขบูชา อย่าลืมทำบุญเยอะๆนะครับimage00111111111111113

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง เป็นวันของพระพุทธเจ้า  ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี  คำว่า  วิสาขบูชา นั้น มาจากคำว่า วิสาขปุรณมีปูชา ในภาษาบาลี แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 เป็นวันคล้ายวันประสูติ  ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธองค์ ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นั้น ได้เกิดขึ้นในวันเดียวกันและเดือนเดียวกัน แต่ต่างปีกัน

           

ประวัติและความเป็นมา

                ในวันเพ็ญเดือน 6 หรือ วันวิสาขบูชา ก่อนพุทธศก 80 ปี มีเจ้าชายพระองค์หนึ่ง พระนามว่าเจ้าชายสิทธัตถะได้ประสูติ ณ สวนลุมพินีวัน ระหว่างพรมแดนเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองเทวทหะ พระบิดามีพระนามว่า พระเจ้าสุทโธทนะ ผู้ทรงเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองกบิลพัสดุ์  พระมารดามีพระนามว่า พระนางสิริมหามายา หลังจากที่พระองค์ประสูติได้ 7 วัน พระมารดาก็ทรงทิวงคต  ต่อมาพระองค์ได้รับการเลี้ยงดูจากพระนางปชาบดีโคตรมี ซึ่งเป็นพระมาตุจฉา(พระน้า)ของพระองค์ ต่อมาเมื่อทรงมีพระชนมายุได้ 7 พรรษา พระบิดาทรงส่งพระองค์ไปศึกษาศิลปะวิทยากับครูวิศวามิตร ซึ่งเป็นครูผู้มีชื่อเสียงในสมัยนั้น

                เมื่อพระชนมายุได้ 16 พรรษา พระองค์ทรงทำการอภิเษกสมรสกับพระนางยโสธรา หรือ พระนางพิมพา ภายหลังจากการอภิเษกสมรสได้ 13 ปี ทรงมีพระโอรสพระองค์หนึ่งมีพระนามว่า ราหุล ในวันหนึ่งขณะที่ทรงประพาสอุทยาน ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง 4 คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุที่ทำให้พระองค์ทรงตระหนักดีว่าชีวิตที่มีแต่ความสะดวกสบายไม่สามารถทำให้พระองค์พบกับความสุขที่แท้จริงของชีวิตได้ ต่อมา พระองค์ทรงออกผนวช ณ ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา หลังจากออกผนวชแล้ว ได้เสด็จดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อแสวงหาสัจธรรมแห่งชีวิต

                เมื่อพระชนมายุได้ 35 ปี  ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ก็ทรงบรรลุพระอรหันตสัมมาสัมโพธิญาณ ซึ่งหมายความว่า พระองค์ได้ทรงค้นพบสัจธรรมแห่งชีวิต  ณ เวลานั้นเอง พระองค์ได้รับการขนานพระนามใหม่ว่า  พุทธะ  หมายถึง ผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน ไม่นานหลังจากที่ทรงบรรลุธรรม พระองค์ก็เริ่มประกาศพระธรรมคำสอนเพื่อสวัสดิภาพแห่งมวลมนุษยชาติ  พระองค์ทรงประทานพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกมีชื่อว่า พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (พระสูตรที่ว่าด้วยการหมุนล้อพระธรรม) แก่พระปัญจวัคคีย์   หลังจากที่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบ โกณฑัญญะ ซึ่งเป็นหัวหน้าปัญจวัคคีย์ ได้ดวงตาเห็นธรรมและต่อมาก็ทูลขออุปสมบทจากพระพุทธองค์  พระองค์ได้ทรงประทานการอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกษุอุปสัมปทา (พระองค์ทรงประทานการอุปสมบทให้เอง) ซึ่งถือว่าเป็นพระภิกษุรูปแรกที่เกิดขึ้นในโลก ต่อจากนั้น พระองค์ก็เสด็จดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนเป็นระยะเวลาถึง 45 พรรษา โดยไม่มีวันหยุด และเมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา ก็ทรงดับขันธปรินิพพานใต้ต้นสาละคู่ เมืองกุสินารา  แคว้นมัลละ ในวันเพ็ญเดือน 6

 วันวิสาขบูชาได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้

ในเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช 2542 องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้วันวิสาขบูชา เป็นวันมรดกโลก เพื่อรำลึกนึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญ 3 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธองค์ และได้ยกย่องพระองค์ให้เป็นพระบรมครูผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ดังนั้นชาวพุทธทั่วโลก จึงพร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ในวันนี้ เพื่อรำลึกนึกถึงความมีพระเมตตาและพระกรุณาที่พระองค์ทรงมีต่อชาวโลก              

 

กิจกรรมที่พึงปฏิบัติในวันวิสาขบูชา

– ทำบุญตักบาตร  ฟังเทศน์   รักษาศีลห้าหรือศีลแปด (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของแต่ละท่าน)   ปฏิบัติธรรม  ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพุทธสถาน  บริจาคทานและเข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ

หลักธรรมที่ควรถือปฏิบัติในวันวิสาขบูชา

– หลักอริยสัจ 4 และ หลักมรรคมีองค์ 8   ฯลฯ

1 Response to "วิสาขบูชา"

I was just now googling around about this when I discovered your blog post. I’m just stopping by to say that I definitely enjoyed seeing this post, it is very well written. Are you planning topost more about this? It appears like there’s more depth here for later posts.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

พฤษภาคม 2009
อา พฤ
     
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

บทความประจำเดือน

Healthy Healthy Tips IQ the important day the important day is worldly Visakha การดื่มน้ำ การดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ คนท้องมีเซ็กซ์ ความงาม ความสุข ความอ่อนเยาว์ ความเครียด ฉลาด ติดต่อผู้เขียน ทำให้หายเครียด ท้องมีเซ็กซ์ บทความเพื่อสุขภาพ ฝึกสมองให้เก่ง ฝึกสมองให้ไบรต์ พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พุทธประวัติ มีเซ็กซ์ ลดน้ำหนัก วันสำคัญ วันสำคัญของโลก วันสำคัญทางศาสนา วิธีคลายเครียด วิสาขบูชา สมุนไพร สมุนไพรไทย สายพันธุ์ H1N1 สุขภาพ อยากฉลาด อาหารบำรุงสุขภาพ อาหารบำรุงหัวใจ อาหารสมอง อาหารเพื่อสุขภาพ เชื้อไวรัสไข้หวัดหมู เซ็กซ์ โรคภัยไข้เจ็บ โรคร้าย ไข้หวัดหมู ไข้หวัดเม็กชิโก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ไอคิว

สถิติการเยี่ยมชม

  • 55,797 ครั้ง
%d bloggers like this: